Albertslundkoret

Præsentation af bestyrelsen

 
Bestyrelsen i Albertslundkoret bliver valgt på korets årlige generalforsamling, og hvert medlem sidder to år.
 
Det er bestyrelsen, der i samarbejde med dirigenten udvælger korets repertoire, afholder sangprøver for nye kormedlemmer, arrangerer korets rejser samt alle korets andre aktiviteter som koncerter og sociale arrangementer.
Annette Aabo Hansen
Formand
Tlf.: 50 89 04 50
Kirsten Heramb
Kasserer
Mona Petri
Bestyrelsesmedlem, sekretær
Inge Marie Petersen
Bestyrelsesmedlem
Marianne Foldager
Bestyrelsesmedlem
Sunnva Andreasen
Bestyrelsesmedlem
Lone Rohr Kristensen
Bestyrelsesmedlem
Benny Rasmussen
Bestyrelsessuppleant
Hanne Forman
Bestyrelsessupleant
Albertslundkoret  | albertslundkoret@live.dk