Albertslundkoret

Koret

Praktiske oplysninger

Koret synger onsdage kl. 19.00 - 21.30 på Roskilde Kro, Egelundsvej 7 C, 2620 Albertslund fra ultimo august til medio juni. Vi afslutter sæsonen med en sommerfest. Efterårssæsonen er primært koncentreret om julerepertoiret, forårssæsonen primært om forårs/afslutnings-koncerten. Vi har julekoncerter, kortræf, forårskoncert + "det løse" - herunder rejser. Gå gerne ind på vores Kalender, der løbende bliver opdateret.
 
Albertslundkorets formål er at udbrede kendskab til sang samt fremme korsang på et kvalificeret amatørniveau. Korets opbygning er demokratisk og lægger vægt på et socialt forpligtende fællesskab. Foreningen Albertslundkoret er upolitisk.
Albertslundkoret  | albertslundkoret@live.dk