Albertslundkoret

Bestyrelse

 
Bestyrelsen i Albertslundkoret bliver valgt på korets årlige generalforsamling, og hvert medlem sidder to år.
 
Det er bestyrelsen, der i samarbejde med dirigenten udvælger korets repertoire, afholder sangprøver for nye kormedlemmer, arrangerer korets rejser samt alle korets andre aktiviteter som koncerter og sociale arrangementer.
Inge Marie Petersen
Bestyrelsesmedlem
Marianne Foldager
Bestyrelsesmedlem
Lone Rohr Kristensen
Bestyrelsesmedlem
Mads Ludvigsen
Bestyrelsesmedlem
Hanna Louise Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Mette Bechmann
Formand
Tlf.: 27 57 92 02
Mona Petri
Bestyrelsessuppleant
Albertslundkoret  | albertslundkoret@live.dk