Albertslundkoret

Bestyrelse

 
Bestyrelsen i Albertslundkoret bliver valgt på korets årlige generalforsamling, og hvert medlem sidder to år.
 
Det er bestyrelsen, der i samarbejde med dirigenten udvælger korets repertoire, afholder sangprøver for nye kormedlemmer, arrangerer korets rejser samt alle korets andre aktiviteter som koncerter og sociale arrangementer.
Kristensen, Lone Rohr
Bestyrelsesmedlem
Larsen, Ditte
Kasserer/bestyrelsesmedlem
Ludvigsen, Mads
Bestyrelsesmedlem
Mogensen, Søren
Bestyrelsesmedlem
Nielsen, Hanna Louise
Formand
Olsen, Inge Stanley
Bestyrelsesmedlem
Petersen, Inge Marie
Bestyrelsesmedlem
Albertslundkoret  | albertslundkoret@live.dk