Albertslundkoret

Bestyrelse

 
Bestyrelsen i Albertslundkoret bliver valgt på korets årlige generalforsamling, og hvert medlem sidder to år.
 
Det er bestyrelsen, der i samarbejde med dirigenten udvælger korets repertoire, afholder sangprøver for nye kormedlemmer, arrangerer korets rejser samt alle korets andre aktiviteter som koncerter og sociale arrangementer.
Bechmann, Mette
Formand
Tlf.: 27 57 92 02
Kristensen, Lone Rohr
Bestyrelsesmedlem
Larsen, Ditte
Kasserer/bestyrelsesmedlem
Ludvigsen, Mads
Bestyrelsesmedlem
Mogensen, Søren
Bestyrelsessuppleant
Nielsen, Hanna Louise
Bestyrelsesmedlem
Olsen, Inge Stanley
Bestyrelsessuppleant
Petersen, Inge Marie
Bestyrelsesmedlem
Petri, Mona
Bestyrelsesmedlem/sekretær
Albertslundkoret  | albertslundkoret@live.dk